Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 15 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Prowadzone rejestry i ewidencje

Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t

Nazwa jednostki: DZIEKANAT WYDZIA?U BIOIN?YNERII ZWIERZ?T

  

L.P.

Nazwa rejestru

Symbol rejestru

1.         

uchwa?y i decyzje Rady Wydzia?u

kod/nr/rok

2.         

ksi?ga wydanych dyplomów

MEN-3/14.1/II-15SW

3.         

album studentów

MEN-II- 5 SW

4.         

wydane indeksy, legitymacje

MEN-II-21 SW

5.         

ksi?ga druków ?cis?ego zarachowania

GERGES Toru?

6.         

za?wiadczenia studenckie – do kredytów

nr/rok

7.         

za?wiadczenia studenckie – do WKU

nr/rok

8.         

za?wiadczenia studenckie – do innych celów

nr/rok

9.         

skre?lenia studentów

nr/rok

10.      

za?wiadczenia absolwentom – do ZUS

kod wydz/A/nr/rok

11.      

za?wiadczenia doktorantom

kod wydz/D/nr/rok

12.      

rozwój naukowy (przewody doktorskie, habilitacyjne, profesury)

nr / rok

13.      

umowy ze studentami studiów niestacjonarnych

kod wydz/kod kier/rok/nr

14.      

umowy o dzie?o

kod wydz/nr/rok

15.      

umowy zlecenie

kod wydz/nr/rok

16.      

delegacje s?u?bowe

kod wydz/nr/rok

17.      

faktury

kod wydz/F/nr/rok

18.      

dziennik korespondencji

kod wydz/nr/rok

19.      

ksi?gi inwentarzowe (?rodków trwa?ych i wewn?trzna)

-

20.      

obecno?? w pracy

-

 

 

informacj? wytworzono:

Dziekanat Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t

a tre?? odpowiada:

Marzena Frejnagel

data wytworzenia:

22-01-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 638 razy (w tym z UWM 33 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-01
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa